Om Still Point

Hva er Still Point?
Still Point betyr stille punkt, eller punktet der alt står stille. Religioner, filosofier, og mysterieskoler til alle tider har hevdet at man må komme til dette senteret av seg selv, det stille punktet, før man kan åpne seg mot sannhet. Dette universelle prinsippet er enkelt, men samtidig vanskelig å praktisere.

I mange tradisjoner sies det at Sannhetens stemme alltid er den laveste. Man må lytte, virkelig lytte, dersom man skal kunne høre den. Og man må oppnå indre stillhet før man kan begynne å lytte. Det Stille Punktet er dermed ikke målet, men selve utgangspunktet.

I vårt samfunn er vi omgitt av støy i en sånn grad at vi er ute av fokus mesteparten av tiden. Vi er stresset, distraherte og opptatt av å få det daglige maskineriet til å fungere.

Når vi så skal sette oss ned for å lytte, er vi så fulle av indre støy at det ofte kan være vanskelig å skille på hva som er virkelig intuisjon og hva som er ens egne sanser som spinner.

Still Point er en metode for å assistere individet i å finne sitt eget stille punkt. Hva man så ønsker å åpne seg opp for, er det bare den enkelte som kan avgjøre. Metoden er fullstendig trosnøytral, og kan læres av alle.

De fleste erfarer at de kommer i en dypere kontakt med sitt eget indre, og at sammenhengene i deres eget liv blir tydeliggjort. Svært mange opplever at de får en sterkere link, og at de får mer igjen for den spirituelle disiplin eller praksis de utøver. Terapeuter forklarer at de ved å benytte metoden på seg selv, blir mer tunet inn og at de arbeider mer effektivt. Som terapeutisk metode gjør klientene ofte fremskritt fortere, og finner veien ut av sin prosess på en mer bevisst måte. Som egenbehandling er metoden meget effektiv. Når man forstår at alle tilstander, både fysisk og psykisk, er manifestasjoner av ens egen vrkelighet, vil man ved hjelp av Still Point virkelig kunne transformere sitt liv.

Felles for det alle beskriver når de har begynt å praktisere Still Point er en tilstedeværelse av dypere ro i dagliglivet. De klarer lettere å fokusere på det de ønsker, og lettere være i førersetet av sitt eget liv.

Hva går metoden ut på?
Still Point som metode går i enkelhet ut på å assistere individet i å finne sitt Stille Punkt, for dermed å komme nærmere kjernen i sitt eget liv, på sine egne premisser.

Dette gjøres ved å balansere ulike lag og funksjoner i bevisstheten, chakra og aura. I denne prosessen benyttes testing (muskeltest eller pendel), et eget testskjema, essenser og visualisering. Still Point bygger på eldgammel kunnskap hentet frem igjen for vår tid gjennom Institute of Spiritual Integration System, som utdanner terapeuter i SIS, en kompleks og meget avansert metode av vibrasjonsmedisin.

Still Point er en metode som tilhører vibrasjonsmedisinen. Innen denne typen metoder arbeider man med en annen forståelse av kropp og bevissthet enn den som er anerkjent innen skolemedisinen.

Man ser på bevisstheten som det egentlige individet. Kroppen ses på som et redskap for bevissthetens læring og utvikling. På samme måte som at kroppen har ulike organer og funksjoner, mener man at bevisstheten består av flere områder og funksjoner som alle opererer utifra bestemte forutsetninger.

Still Point lærer deg hvordan du kan balansere disse ulike områdene og funksjonene, og dermed komme til det vi kaller Still Point, Det Stille Punktet.

Det Stille Punktet innebærer at kroppen og bevisstheten er nullstillt. Støy i systemet er skilt ut, slik at det er lettere for individets indre stemme å komme igjennom.

Hvorfor lære seg Still Point?
I vår kultur er vi svært opptatt av ytre hygiene. Vi vasker oss selv og holder det ryddig rundt oss. Det er et anerkjent faktum at man må rengjøre seg selv og sine omgivelser regelmessig for å være ren og sunn. Hvis du ikke vasket og ryddet, ville hjemmet ditt før eller siden bli fullt av søppel, og du selv ville få parasitter og sykdommer. Det å leve skaper i seg selv slagg og avfall som må renses ut.

Men hva med vår indre? De aller fleste overlater denne delen av anatomien til seg selv. Det man ikke ser virker ikke inn på en. Eller?

Statistikk viser at vi mennesker definerer vår virkelighet utifra hvordan vi har det inni oss. Våre tanker, følelser og holdninger til livet er viktigere enn tingene våre. Og når vi blir spurt, sier vi at mye heller vil ha det godt med oss selv enn å ha fine ting. Vårt indre, det vi ikke kan se, betyr mer for oss mennesker enn det ytre. Undersøkelser gjort på dette feltet er entydige. Men vi bruker nesten all vår oppmerksomhet på vårt utseende og våre ting, og glemmer at vårt indre også trenger vedlikehold.

Når renset du deg selv energetisk sist?

Statistikk viser at til enhver tid 20% av befolkningen bruker antidepressive midler, eller såkalte lykkepiller. Siden de færreste bruker denne type medikamenter hele tiden, innebærer det at flertallet av befolkningen i perioder benytter denne type medikamenter.

Innen vibrasjonsmedisinen, som er den delen av medisinen som arbeider med individets bevissthet og energetiske systemer, sier man at depresjoner og liknende tilstander rett og slett er lav distribusjon av chi. Chi er et uttrykk som opprinnelig kommer fra kinesisk medisin, og betegner den livsenergien som finnes i kroppen. I de fleste tradisjoner sier man at denne energien ikke er noe kroppen skaper, men mottar fra universet. Man kan nesten si det slik at chi er den hellige ånd distribuert i kroppen. Det er selve livsenergien, at det er denne energien som holder kroppen og sinnet levende.

Dersom man har blokkeringer og opphopninger i de energetiske systemene som distribuerer denne energien, vil mange områder av kropp og bevissthet rett og slett få for lite energi. Dette kan vi sammenligne med hvordan blodomløpet fungerer. Blodet transporterer oksygen og næringsttoffer til cellene, og tar med seg avfallsstoffer og CO2. Dersom man lever usunt og ikke tar vare på kroppen, kan det samle seg avfallsstoffer i lokalt vev og i de små blodårene, som på sikt kan blokkere dem delvis eller helt. Når dette skjer, vil man kunne få en rekke sykdomstilstander fordi både næringstilførsel og fjerning av avfallsstoffer er nedsatt.

Dette kan også skje energtisk.

Kroppen lagrer alle erfaringer kontinuerlig. Hjerneforskning har vist at hjernen faktisk registrerer hvert eneste inntrykk, og aldri glemmer det. Innen vibrasjonsmedisin mener man at absolutt alle inntrykk, alle impulser, vibrasjoner og energier, lagres i kroppen og bevisstheten. Og alle inntrykk danner etter hvert mønstre for hvordan vi tenker, føler og handler. I tillegg danner det mønstre for hvordan kroppen og bevisstheten fungerer.

Mange har opplevd at de i en valgsituasjon kan tenke på en løsning, og være sikker på at det er det riktige, mens følelsene stritter imot og velger noe helt annet. På samme måte kan vi også oppleve smerte og nytelse på en gang. Vi kan like og mislike noe på samme tid. Vi består altså av mange forskjellige deler, som på samme måte som tankene og følelsene lever sitt eget liv, og i sin egen virkelighet, og som gjør sine egne vurderinger. Ideelt sett skal de ulike delene av oss fungere sammen og utfyll ehverandre, men dersom disse delene er for forskjellige, kan det oppstå ubalanser.

Når du gjør en erfaring, blir den tolket forskjellig av alle disse delene, og det er summen av disse separate erfaringene som utgjør den fulle erfaringen. Hver av delene dine har sin egen logikk og sin egen måte å fungere på. Dermed skjer det ofte at man samtidig kan ha flere ulike måter å oppleve noe på. Akkurat som at kroppen gjennomgår milliarder av kjemiske og elektriske prosesser hver eneste dag bare for å eksistere, gjennomgår de ulike delene av bevisstheten store prosesser kontinuerlig. Og som i kroppen produseres store mengder avfall og kontinuerlig. Det meste transporteres bort naturlig, men ingen er perfekte. Og dermed oppstår det lett ubalanser og blokkeringer i bevisstheten.

Det stille punktet er en måte å beskrive et fellesrom der alle delene av deg møtes og kommuniserer, og justeres til hverandre. Man kan sammenligne det med at alle strengene dine blir stemt til samme toneart. Tonearten er din bevissthet, og din totale virkelighet.

Lik en gitar vil strengene gjennom bruk etterhvert bli ustemt, og man kan oppleve disharmoni i seg selv. Man kan merke det gjennom ulike ubalanser i seg selv og sitt liv. Disse ubalansene kan opptre som små og store indre konflikter, sykdommer eller ytre hendelser.

Hvis du har sett en gitarist eller fiolinist, har du lagt merke til at de alltid må stemme instrumentet før de spiller. Hver gang. Instrumentet påvirkes av alle intrykk, både når det blir spilt på og når det lagres, og resultatet er at det blir ustemt.

Livet de fleste av oss lever i dag er krevende. Vi har jobb, familie, fritidsaktiviteter, med alle de gleder og bekymringer det bringer med seg. I vår kultur lærer vi ikke å stemme instrumentet vårt. Vi møter livet med et ustemt instrument og opplever disharmonier.

Mange av disharmoniene er faktisk unødvendige dersom vi lærer å stemme oss selv. Still Point er en metode der du lærer hvordan du kan vedlikeholde og stemme deg selv som instrument.

Et harmonisk liv er et liv der strengene er stemt i forhold til hverandre. Du kan ved hjelp av Still Point sørge for å møte livet nystemt hver dag, og få det beste ut av enhver situasjon.

Hva er forskjellen på Still Point og meditasjon?
Still Point er en terapeutisk metode. Det betyr at metoden kan hjelpe deg å få bedre balanse i kroppen og bevisstheten.

Ulike spirituelle praksiser er å arbeide med ens spirituelle link, og kommunikasjon med det guddommelige. Vi pleier å si at det ikke nytter om Gud ringer dersom ens telefonapparat er ødelagt. Med andre ord skal man også være i stand til å motta og nyttegjøre seg den spirituelle kontakten.

Og det er her Still Point kommer inn. Å nyttegjøre seg spirituelle øvelser forutsetter i stor grad at ens telefonapparat fungerer. Still Point arbeider med ens kropp og bevissthet, de delene av oss som mottar og nyttegjør seg indre kontakt.

Når man utfører spirituelle øvelser blir det også ofte satt i gang ulike prosesser og utskillelser, som man så må handskes med. Alle med litt erfaring fra selvutvikling vet at man, uansett hvor langt man har kommet spirituelt, stadig møter på utfordringer i ens kropp og bevissthet. Man må hele tiden justeres videre. Still Point gir deg et redskap til å kunne ta grep om disse prosessene slik at du i stedet for å oppleve blokkeringer og problemer vil kunne oppleve en kontinuerlig flyt og utvikling.

Slik vil Still Point forsterke effekten av enhver spirituell teknikk. Still Point er ikke et alternativ til spirituelle metoder, men et terapeutisk system som gir deg muligheten til å aksellerere din prosess.

Hvem kan lære Still Point?
Alle kan lære seg metoden. Still Point fungerer for avanserte terapeuter såvel som for hjemmebrukeren som ønsker et nøytralt og effektivt redskap for å behandle seg selv og sine nærmeste.

For mange fungerer kursene som en grunnutdannelse i hvordan man bruker essenser. Har du en interesse for essenser, anbefaler vi på det varmeste at du tar kursene. Du vil få et helt nytt innblikk i hvordan essenser fungerer og hvordan du kan bruke dem på måter som hittil har vært forbeholdt spesialister. Uansett bakgrunn og kompetanse vil du finne at Still Point er en metode som i sin enkelhet vil kunne bli et grunnleggende redskap for din videre prosess.

Hvor kommer metoden fra?
Still Point er en enklere utgave av Vibrapati, som utgjør en avansert og kompleks metode innen vibrasjonsmedisin. Metoden har eldgamle aner, og er modernisert og tilrettelagt for vår tid gjennom Insitute of Spiritual Integration System. Still Point er en selvstendig og trosnøytral metode.

Hva står symbolet for?
Den blå stjernen er et eldgammelt symbol for spirituell balanse, beskyttelse og undervisning. Mange som utøver Still Point opplever å se den blå stjernen enten med lukkede eller åpne øyne. Den kan sees i mange former, men de vanligste er som et lite blått lyspunkt, som en blå lyskule eller som et blåskjær som plutselig fyller rommet eller en selv. Uansett hvordan man opplever det, er det en manifestasjon av indre kontakt, beskyttelse og undervisning.

Hva er bevissthetslag, chakra og aura?
I Still Point arbeider vi etter et system der bevisstheten er delt opp i ulike områder, som alle fungerer litt forskjellig. Lagene kan sammenlignes med de ulike grupperingene av funksjoner i kroppen: Organene, skjelettet, nervesystemet etc. Innenfor hver av disse gruppene er det mange funksjoner. Hvert av disse områdene fungerer på egen hånd, og har ofte forskjellige virkeligheter. Dette er kanskje lettere å forstå hvis du sammenlikner tanker og følelser. Ofte kan man oppleve at tankene og følelsene går i hver sin retning. Du kan føle at du har lyst til å gjøre noe, og samtidig tenke at du ikke bør gjøre det. Gjennom Still Point lærer du hvordan du kan balansere de ulike områdene og få dem til å kommunisere bedre, slik at du får en opplevelse av å være mer harmonisk og hel.

Et chakra er et energisenter på kroppen eller i bevisstheten. Disse sentrene er kommunikasjonspunkter som tar inn og sender ut energi og vibrasjon. Man kan nesten sammeligne dem med sanseorganer på lik linje med syn og hørsel, men som kun sanser energi og vibrasjon. I vår kultur har de fleste av oss ikke et bevisst forhold til chakraene, og påvirkningen fra chakraene skjer for de fleste dermed gjennom det underbevisste. Mange vil likevel gjenkjenne påvirkning gjennom intuisjonen, endring av sinnstemninger og magefølelse.

Auraen blir ofte kalt kroppens energifelt. Alt du spiser blir omgjort til energi for å drive kroppen. Mye av denne energien kan sammenlignes med elektisitet. I tillegg tar kroppen inn energi og impulser fra omgivelsene gjennom chakraene. Innen mange medisinformer kalles dette Chi eller Prana. Hver eneste kroppsdel, hver eneste celle bruker energi, og når kroppsdelen elle cellen bruker energi og utfører jobben sin, skjer det samtidig en utladning av energi. Fra fysikken vet vi at energi verken kan skapes eller forsvinne, bare endre form. Energien som en blodcelle utlader vil være annerledes enn en hudcelle eller en hjernecelle. Leveren vil stråle ut en annen energi enn hjertet. Dermed oppstår de ulike feltene og fargene i auraen.

Hva er essenser?
Essenser, av mange kjent som blomstermedisiner, har vært i bruk i ulike former i tusener av år. Som en viktig del av folkemedisinen har essenser vært brukt både for sykdommer og spirituelle prosesser. I Europa beskrev Paracelsus allerede på 1500-tallet ulike effekter av dugg fra en rekke blomster. Han mente at alle sykdommer egentlig var et uttrykk for sjelelig ubalanse, og at essenser, dugg fra blomster, ville kunne gjenopprette denne balansen.

Homøopatien ble utviklet på bakgrunn av denne tradisjonen, og regnes i dag som en parallell til essenser og vibrasjonsmedisin. Effektene er også sammenlignbare. I vår tid var det Edward Bach som på 1930-tallet hentet frem denne gamle kunnskapen. Utdannet homøopat og lege forsket han på en rekke blomster og deres vibrasjonelle egenskaper. Resultatet ble et sett på 38 essenser som produseres den dag i dag.

Siden den gang har det skjedd en rivende utvikling, og det eksisterer i dag flere hundre produsenter av essenser på verdensbasis. Det fremstilles essenser av en rekke substanser; Blomster, trær, urter, grønnsaker, frukt, stener, mineraler, farger, laser, lyd, hologrammer, energier, dyr, fugler, fisk, insekter, naturområder og mye annet. Produksjonsmetodene har også blitt mer avanserte, i tråd med den stadig økende innsikten man får på dette området. Flere produsenter forsker på essenser på samme måte som legemiddelprodusentene forsker på sine medisiner. Det finnes dermed tilgjengelig store mengder beskrivelser av fremstillingsprosesser, oppbygning og effekter.

Hvorfor brukes essenser i Still Point?
Essenser har en effekt som på mange måter kan sammenlignes med homeopatisk medisin. Homeopatisk medisin bli laget ved at man fortynner et enkeltstoff i vann et bestemt antall ganger. For hver fortynning blir det mindre igjen av det opprinnelige stoffet, inntil man kun sitter igjen med det energetiske avtrykket.

Essenser blir fremstilt ved at man plasserer en hel plante eller lignende i vann, som skaper et avtrykk i vannet. Imens homeopatisk medisin i stor grad er basert på å utligne en manifestasjon, er essenser basert på prosessens helhet gjennom å benytte hele planter. Homeopati kan dermed addressere detaljer, mens essenser i stor grad addressere de store linjer i ens prosess.

Essenser påvirker bevisstheten og kroppens elektriske og energetiske systemer. Når man utfører en behandling eller justering av funksjoner i bevisstheten, vil essenser kunne ha en svært direkte effekt. Samtidig er dette preparater som har vært brukt gjennom tusener av år, og erfaringene og kunnskapen rundt essenser er betydelig. I tillegg er trygge i bruk, er uten bivirkninger, og er svært rimelige. De utgjør dermed perfekte verktøy i arbeid med bevisstheten.

Essenser kan åpne bevissthetens funksjoner på måter som på andre måter krever mye arbeid. Innen alt energiarbeid er det i dag anerkjent at essenser åpner, forsterker, definerer og tydeliggjør innenfor trygge rammer.

Er Still Point bedre enn andre metoder?
Nei. Slik vi ser det finnes det en behandlingsform eller metode for enhver bevissthet og ethvert behov. Den samlede mengde av teknikker og metoder gjenspeiler den samlede bevissthet på planeten til enhver tid. Etter vår mening kan man derfor ikke si at en metode er bedre eller dårligere enn noen andre, like lite som det går an å si at et individs vei er god eller dårlig. Det handler om å matche riktig metode med riktig bevissthet til riktig tid. Og den avgjørelsen er det bare individet selv som kan ta.

Vi er derfor opptatt av å vise respekt overfor alle metoder og alle valg individet gjør. Still Point er et redskap for å gi individet større frihet og evne til å leve ut sin egen bevissthet.

Kan Still Point kombineres med andre metoder?
Still Point kan kombineres med alle metoder. Mange terapeuter lærer seg Still Point for å ha et trygt redskap til å bruke essenser på sine pasienter. Uansett hvilken behandlingsform du utøver eller benytter, vil Still Point kunne underbygge og støtte prosessen. Husk at Still Point assisterer kroppen og sinnet i å bli nullstillt, og derfor utelukkende vil kunne påvirke en pasient i konstruktiv retning.

Kan Still Point påvirke medisiner og medisinsk behandling?
Still Point vil først og fremst assistere deg i din prosess. Imidlertid er det mange som opplever en bedret helse ettersom ens energetiske systemer og bevissthet balanseres. Mange manifestasjoner i kroppen og bevisstheten vil kunne endre seg. I noen tilfeller har det derfor vist seg at man må endre på doseringen av medisiner. Ta evt. kontakt med din lege om du er i tvil.

Hvor ofte bør man ta Still Point behandling hos en terapeut?
Erfaringsmessig kan det være nyttig med hver andre eller tredje uke. For bestemte prosesser kan noen føle det riktig å gå til behandling hver uke. Vi synes det er viktig at pasienten selv bruker sin intuisjon og selv bestemmer i størst mulig grad. For noen er dette en behandlingsform man bruker jevnlig over mange år for å få hjelp til å bli balansert, på lik linje med en musiker som jevnlig får instrumentet sitt stemt.

Noen går til Still Point-behandling over en periode for å få assistanse i bestemte prosesser og faser.

Hvor ofte bør man behandle seg selv?
Man kunne like gjerne spurt: Hvor ofte burde du dusje? Når man først har lært seg seg en metode som Still Point, har man et unikt redskap til å jobbe med seg selv. På samme måte som den fysiske kroppen produserer mye avfall hver dag, produserer bevisstheten store mengder energetisk slagg og ubalanser hver eneste dag. Når man behersker Still Point blir det som å pusse tennene eller dusje. Man klarer å skille ut slagg og komme i balanse før blokkeringer eller større ubalanser oppstår. Og når man er midt oppi store prosesser, vil man kunne klare å holde både jording og fokus.

Det må være opp til en selv hvor ofte man utfører Still Point. I visse faser kan man føle et sterkere behov enn i andre faser. Noen utfører Still Point to ganger daglig, noen én gang om dagen, noen et par ganger i uken, noen én gang i uken. Noen så sjelden som én gang i måneden. Men alt er bedre enn ingenting. Fordi du faktisk er din egen terapeut er det opp til deg å vurdere hvor ofte du utfører Still Point. Det viktige er at du faktisk har et redskap som gjør deg mer selvstendig og uavhengig.

Hva gjør man etter en behandling?
Når du har vært til behandlig hos Still Point terapeut kan det være en fordel å ta det litt rolig de første par dagene. Det er fint om du setter av litt tid til ettertanke og ro for deg selv. Kroppen trenger litt tid på å la behandligen synke inn. Så det å gå på fest samme dag som man har mottatt behandling anbefaler vi ikke. Det er også fint om man kan begrense røyking i dagene før og etter behandling, det samme med kaffe og alkohol. Bruk sunn fornuft.

Hvilke effekter får man?
De fleste erfarer at de kommer i en dypere kontakt med sitt eget indre, og at sammenhengene i deres eget liv blir tydeliggjort. Svært mange opplever at de får en sterkere link, og at de får mer igjen for den spirituelle disiplin eller praksis de utøver. Terapeuter forklarer at de ved å benytte metoden på seg selv, blir mer tunet inn og at de arbeider mer effektivt. Som terapeutisk metode gjør klientene ofte fremskritt fortere, og finner veien ut av sin prosess på en mer bevisst måte. Som egenbehandling er metoden meget effektiv. Når man forstår at alle tilstander, både fysisk og psykisk, er manifestasjoner av ens egen vrkelighet, vil man ved hjelp av Still Point virkelig kunne transformere sitt liv.

Mange opplever også en øket drømmeaktivitet. Ting begynner å komme til overflaten fra ens indre, slik at man kan gripe fatt i det på en mer konkret måte. Mange opplever også konkrete helsemessige fremskritt. Dette forklarer vi med at kroppen er underlagt bevisstheten, og at endringer i bevisstheten svært ofte også vil skape endringer i kroppen. Dersom nøkkelen til en tilstand ligger i et indre mønster, vil man tilstanden endres når man har bearbeidet mønsteret.

Felles for det alle beskriver når de har begynt å praktisere Still Point er en tilstedeværelse av dypere ro i dagliglivet. De klarer lettere å fokusere på det de ønsker, og lettere være i førersetet av sitt eget liv. Man opplever en større grad av frihet og uavhengighet, og klarer å gjøre hver dag, hvert minutt av livet betydningsfullt.