Ukategorisert

Ny ettåring utdannelse innen vibrasjonsmedisin

Still Point etableres nå som en komplett utdannelse innen vibrasjonsmedisin, med start 7. februar 2007. Grunnutdannelsen går over ett år + ett praksisår, med mulighet for påbygningsmoduler. Grunnutdannelsen består av moduler for egenbehandling, klientbehandling, samt Still Point Space Clearing; behandling av rom, bygninger og naturområder. Still Point er en vibrasjonell behandlingsform som kombinerer blomstermedisin med energetisk arbeid og effektive redskaper for selvutvikling. Du vil også få innføring i krystall terapi, Still Point massasje, Voicing, Tuning og avansert Space Clearing blant annet for bedrifter. Etter avsluttet eksamen kan du ta påbygningsmoduler innenfor disse fagfeltene.

Dette er en terapeututdannelse som kan kombineres med alle andre former for behandling, medisinsk eller komplementærbehandling. Still Point er en spennende metode som gir deg mulighet til å virkelig gripe fatt i de dypere lagene av livet og skape konstruktive endringer og vekst!

Hva er Still Point?
Still Point er en terapeutisk metode som bringer deg rett til kjernen, det skapende senter av ditt eget liv. Dine potensialer blir forløst slik at du kan skape det livet og den livsvei du har inkarnert for å virkeliggjøre.

Still Point tilfører ingenting, og trekker heller ikke noe i fra. Et viktig prinsipp for Still Point er at helbredelsen inntreffer naturlig når individet slutter å skade seg selv. Still Point som metode arbeider derfor med å tilrettelegge for den helbredelse som finnes naturlig i oss, og som utløses når vi er mottakelige for den. Dine potensialer, dine erkjennelser, din helbredelse er allerede en del av deg. Still Point hjelper deg å utløse dem slik at du kan løfte deg dit du ønsker.

Vi ser din vekst som naturlig, og som noe naturen ønsker. Samarbeidet med naturen er derfor helt grunnleggende i Still Point. Som mennesker og sjeler er vi en uatskillelig del av naturen og universet, og våre prosesser er uløselig knyttet til naturens og universets prosesser. Still Point arbeider på mange nivåer av din virkelighet og arbeider i et stort, holistisk perspektiv. Du lærer å jobbe i det store bildet, samtidig som dette også gir deg mulighet til å arbeide mer målrettet i detaljene. Sammenhenger trer frem. Naturens logikk blir tydelig. Dine egne bevegelser blir også verdens bevegelser. Dermed vil du lettere kunne forstå hvordan du kan bli synkron med verden og universet. Du vil kunne flyte med universet til dine mål i stedet for å kjempe deg frem.

Still Point gjør deg til et aktivt medskapende menneske. Fra kanskje å oppleve livet som tilfeldig, kaotisk og vanskelig, vil du kunne oppleve en sammenheng og beherskelse av ditt eget liv du ikke trodde var mulig. Som en surfer gradvis finner sin balanse på bølgen vil du selv vokse til å aktivt være en del av livets skapende og helbredende flyt.

Er du klar for å surfe på livets bølge? Ønsker du å leve ut dine absolutte potensialer og bli den du virkelig er? Ønsker du å fremelske din egen og dine klienters vekst? Da er Still Point skolen noe for deg!

Continue Reading